Fikk utsatt høring om telling av barn

– Vi fikk en god diskusjon mort slutten, fastslår nyvalgt utvalgsleder Petter Tveøy i Oppvekst og utdanningsutvalget etter at barnehagene har fått utsatt høringsfrist i saken om hvor mange ganger årlig barnehagebarn i Nittedal skal telles.