Ligger an til å gå 22 millioner kroner bedre enn budsjett

Basert på tallene etter årets åtte første måneder anslår rådmannen at Nittedal kommune i år vil ende opp med en pluss på 22,2 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett.