Stemte ned «omstillingsliste»

Helge Fossum (Frp) ønsket at administrasjonsutvalget skulle diskutere konkrete omstillingstiltak i kommunen, men fikk ikke tilstrekkelig flertall for interpellasjonen sin i kommunestyret.