Styrker legevakta

Fra årsskiftet kommer nye krav om at kommunen må ha bakvakt for legevaktleger som mangler kompetanse/erfaring, blant annet turnuskandidater.