Politikerne vil reforhandle avtalene med idretten

Høyre ble også i kommunestyret stående alene med forslaget om å bevilge 4,2 millioner i investeringsstøtte til idretten. Men politikerne ber nå rådmannen forberede en sak med tanke på å reforhandle avtalene kommunen har med idretten.