Politikerne må sette av penger til vedlikehold

Av