Et nytt år betyr nye muligheter og utfordringer for næringslivet i Nittedal, som vil påvirkes av de store globale utfordringene verden står overfor.

Høye strømpriser, renter og råvarekostnader vil merkes av både små og store bedrifter. Etter flere år med stabil vekst vil nok 2023 være et år preget av lavkonjunktur.

Mange bedrifter vil være nødt til å øke prisene sine for å unngå permitteringer og i verste fall konkurser.

LES OGSÅ: Er i innspurten med Nittedals arealplan. Se hvem som har «vunnet i Lotto»

Sentral omstilling

Samtidig er digital omstilling og overgangen til en mer sirkulær økonomi sentralt. Dette er krevende terreng for næringsdrivende å holde tritt med.

Lokalt i Nittedal er sentrumsutvikling og arealplanene veldig relevant tematikk å følge med på, da dette vil legge grunnlaget for næringsutviklingen årene som kommer.

Les også

Varingen åpner debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener!

Nittedal skal være et fint sted å bo og jobbe i årene som kommer. Så hvor skal fremtidens arbeidsplasser ligge?

Vi trenger en kritisk masse av bedrifter i sentrum, dersom vi ønsker flere handels- og servicetilbud.

Det er valg til høsten, og det er stort sprik i de politiske partienes forståelse av og prioritering av næring.

Lokalt næringsliv på agendaen

Jeg håper at de politiske partiene forstår viktigheten av å få utvikling av lokalt næringsliv opp på agendaen, spesielt nå som næringslivet virkelig trenger det. Investering i næringsutvikling vil gi mer penger i kommunekassa, som igjen kommer innbyggerne til gode.

Les også

Hvor er planene for å ivareta hest og hestesport - vi er bekymret

Vi håper derfor at politikerne prioriterer å bevilge penger til å ansette en næringsansvarlig i kommunen, som kan bidra med tilrettelegging og bistand til lokale bedrifter som ønsker å investere og skape arbeidsplasser i Nittedal.

Jeg håper at folk fortsetter å handle lokalt i 2023, slik at vi kan beholde lokale arbeidsplasser og lokalt tilbud – slik at Nittedal fortsetter å være et fint sted å bo og jobbe.