Gå til sidens hovedinnhold

Politiet: – Om lag 600 beboere i Gjerdrum kan flytte hjem

Gladmelding for mange evakuerte.

(Romerikes Blad:) Etter anbefaling fra NVE har politiet besluttet at deler av evakueringssonen i Gjerdrum oppheves fra onsdag 3. februar kl. 16.00 Det betyr at flere hundre beboere kan flytte hjem.

Områdene det gjelder er:

  • Viervangen
  • Ingelstun
  • Hagaveien
  • Ingelstuhagan
  • Nystuguta (med unntak av husnr. 4)
  • Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1)
  • Nordre deler av Nystulia (husnr. 67-148)
  • Friområder og jorder nord og vest for Viervangen

Beboere det gjelder skal ha blitt varslet via SMS fra Gjerdrum kommune.

– Jeg er veldig glad for at en stadig større del av Ask nå frigis. Dette er en del av den lange veien til normalitet, sier ordfører Anders Østensen.

– Jeg har også stor forståelse for at noen er bekymrede og redde, og ikke ønsker å flytte hjem ennå. Skredet har vært en svært dramatisk opplevelse for dem som var tett på. Jeg har oppfordret forsikringsselskapene til å være imøtekommende og stille opp for dem som trenger det. Fra kommunens side skal vi bidra med informasjon, og forsøke å arbeide raskt med de tingene vi kan bidra med, sier ordføreren.

NVE: – Omfattende grunnundersøkelser

– De geotekniske vurderingene er basert på omfattende grunnundersøkelser og kartlegging av kvikkleire i området. Det er svært sjelden at et skred utvikler seg lengre når det har gått flere uker siden hendelsen. For å være helt trygg om dersom dette likevel skulle skje, er det tatt hensyn til en maksimal skredutvikling i vurdering av evakueringsområdet, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Det er også gjort en vurdering knyttet til ravinen mellom Viervangen og Ingelstun. Skredhendelsen har ikke ført til en endret situasjon med tanke på risiko for kvikkleireskred for Ingelstun og Viervangen. Ravinen er betydelig fylt opp gjennom en årrekke, og stabiliteten i dag er betydelig forbedret sammenlignet med opprinnelig situasjon.

Om lag 200 personer fortsatt evakuert

NVE har også gjort en mer detaljert vurdering av mindre deler av det evakuerte området vest og sør for skredområdet. Det er foretatt befaringer og mer nøyaktig avgrensning av behovet for fortsatt evakuering av området mellom Brådalsveien og skredgropa, samt jordbruksområder langs Tangeelva. Dette er områder som ikke er berørt av skredet. NVEs vurdering er at også disse kan frigis fra evakuering.

Fortsatt vil om lag 200 beboere være evakuert. For resten av det evakuerte området, anbefaler NVE evakuering frem til det er gjennomført nødvendige sikringstiltak i skredområdet.

Kommentarer til denne saken