Gå til sidens hovedinnhold

Partienes ambisjoner for Nittedalskolen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Varingen onsdag 4. september stilte vi to foreldre ved Holumskogen skole noen spørsmål til samtlige partier som stiller lister ved årets kommunevalg. Vi har mottatt svar fra fem partier – Høyre, Frp, MDG, Rødt og Demokratene har ikke svart.

Her er en kort oversikt over svarene vi har mottatt:

Spørsmål 1: Er det akseptabelt at Nittedal har startet skoleåret uten at Stortingets minimumsnorm er fulgt?

Ap: «Det er beklagelig at antallet skolestartere er høyere enn det som ble estimert og at normert 15 elever per lærer i basisfag ikke er mulig fra skolestart. […] La oss ikke glemme at vi har en regjering som pålegger kommunene mer og mer uten at midlene følger med.»

SV: «Vi mener det ikke er akseptabelt at Nittedal starter skoleåret uten at normen er oppfylt.»

V: «Venstre vil følge opp slik at Nittedal kommune får en lærertetthet som oppfyller kravet i lærernormen.»

Sp: «At vi ved skoleårets start fortsatt mangler noen lærere for å oppfylle kravet, handler ikke om politisk vilje eller at Nittedal ikke har gjort en solid jobb for å rekruttere, men fordi hele landet samtidig skulle ha tak i flere lærere, så etterspørsel ble derfor større enn tilbudet.»

KrF: «KrF er glad for at vi fant rom for å fjerne budsjett-nedtrekket i skolesektoren våren 2019 og at det ble ansatt 35 nye lærere i sommer, men ikke fornøyd med at lærernormen er kun ca 95% oppfylt.»

Spørsmål 2: Skal vi nøye oss med minimumsnormen, eller har partiene større ambisjoner?

Ap: «Vi er enige om at skole er viktig og at det må satses på skole fremover.»

SV: «SV vil oppfylle lærernormen og vel så det i Nittedal»

V: «Venstre har høye ambisjoner for Nittedalsskolen, og ser at det trengs mer ressurser enn i dag.»

Sp: «Foreløpig kan vi ikke legge ambisjonene høyere enn minimumskravet for lærertetthet.»

KrF: «Økning utover normen er definitivt et mål, men må ses i sammenheng med behov for sosiallærer og spesialundervisning.»

Spørsmål 3: Hva vil partiene konkret gjøre for å øke lærertettheten i kommunen etter valget?

Ap: «Arbeiderpartiet vil jobbe for å hente inn kvalifiserte lærere til kommunen. For å være en attraktiv arbeidsplass må vi også jobbe for en utviklende skole, dette innebærer også IKT kompetanse.»

SV: «Vi mener vi må øke ressursene til drift av skolene, slik at vi kan tilby elevene forsvarlig opplæring, og slik at vi har tilstrekkelige ressurser til tilpasset opplæring og spesialundervisning.»

V: «Vi har mulighet for å øke lærertettheten ved at kommunen har en langsiktig og god økonomistyring. Vi vil satse på kompetanseutvikling, herunder videreutdanning av lærere. Vi må utvikle lokalsamfunnet og kommunen som arbeidsgiver slik at det blir interessant for kompetente personer å arbeide for Nittedal kommune.»

Sp: «Nittedal kommune jobber godt med å rekruttere, blant annet gjennom utlysninger, direkte rekruttering av nyutdannede på høyskolen, samt at vi tilbyr konkurransedyktig lønn og ordninger.»

KrF: «Vi kommer til å ha fokus på denne problemstillingen i budsjettbehandlingen for 2020 og vil prioritere økning av skolebudsjett for å oppfylle normen.»

Kommentarer til denne saken