Gå til sidens hovedinnhold

Orienterte formannskapet om de første koronaendringene

– Vi har i dag vedtatt en forlengelse av vår lokale forskrift. Den er forlenget fra tidligere, men med noen innskjerpinger på private sammenkomster, arrangementer, breddeidrett og fritidsaktiviteter, sa ordfører Inge Solli da han orienterte formannskapet i 20-tida mandag.

– Men alle kommunene i Viken har i dag vært i møte med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren. Her kom det fram at regjeringen vil legge fram en regional eller nasjonal forskrift og trolig komme med enda strengere tiltak i Viken nå klokka 21. Gitt at dette kommer må vi kommunisere dette ut til våre ansatte, kommunale virksomheter, næringsliv, berørte frivillige og andre, sa Solli.

Anne Hilde Røsvik (MDG) var opptatt av at skolene ikke må ses på som de store smittekildene. – Jeg er overrasket over at det er så stort fokus på smitten i skolen når vi ellers har et så liberalt samfunn i Nittedal, sa Røsvik, og mente smitten like godt kunne komme via sosialt samvær med venner eller andre i familien. En lærer kunne bli smittet på en kafé eller et kjøpesenter. Trolig er smittevernet bedre på skolene enn i private sammenhenger. – Vi skal ikke belaste barn og ungdom mer enn høyst nødvendig, og de er de siste vi skal sette inn tiltak mot, mente Røsvik.

Inge Solli svarte at kriseledelsen var klar over viktigheten av at barn og unge har et tilbud, men at man også må se an situasjonene som oppstår. Han la til at han opplever at det gjøres en veldig god jobb i Nittedal overfor innbyggerne. Det jobbes mye og målrettet, og mange gjør mer enn man kan forlange. Han ville gi uforbeholdent skryt til alle som jobber med koronatiltak, og la til at både ordfører og varaordfører får god innsikt i hvordan kriseledelsen jobber.

Arnt Kristoffersen (H) tok opp problemer med vaksineringen. – Lørdag og søndag ble det sendt ut påminnelser om vaksinering på mandag, med det til følge at noen møtte stengt dør da. Men de skulle ha Pfizer- og ikke Astra zeneca-vaksine. Han lurte også på hvor stor del av vaksinen som var gått til helsepersonell. Her opereres det både med 20 og 40 prosent - hva er korrekt? Kristoffersen fikk imidlertid ikke svar på spørsmålene i møtet.

Partifelle Ann Kristin Bakke benyttet sjansen til å rose opplegget på Nittedal ungdomsskole, og sa at hun var fornøyd med hvordan skolen har informert og taklet undervisningsopplegget under pandemien.

Kommentarer til denne saken