Ordfører Inge Solli var 2. juni i Oslo og signerte sammen med de øvrige 49 ordførerne den omtalte erklæringen.

Der står det blant annet at de erkjenner at lokal forvaltning spiller en viktig rolle for å begrense den globale oppvarmingen. Hver dag vil ordførerne bidra aktivt – og være en pådriver for - å nå norske og globale klimamål. Erklæringen fremhever også at det er avgjørende å samarbeide og lære av hverandre for å møte utfordringene, skriver kommunen om erklæringen på Facebook.

Ordførererklæringen som ble signert torsdag 2. juni er en fornyelse og forsterkning av erklæringen som ble undertegnet i 2019 da Oslo var Europeisk Miljøhovedstad.

– Siden den gang er verdens klima- og miljøtilstand forverret, og endringene er synlige også lokalt i form av ekstremvær, tap av naturmangfold og økosystemer nær kollaps, noe situasjonen i Oslofjorden illustrerer, skriver osloregionen på sin egen hjemmeside.

– Klimakrisen skal ikke løses et annet sted til en annen tid av noen andre, vi skal ta ansvar her og nå. Vi må få til store endringer både lokalt og regionalt, derfor betyr det mye at kommunene nå forplikter seg til å gjøre mer. Vi trenger også økt handlingsrom fra staten, og det ber vi om med én stemme, skriver Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Han er også styreleder i osloregionen Interkommunale Politiske Råd (IPR).

På hjemmesiden opplyses det videre at i 2020 stod Osloregionen, med sine 2,2 millioner innbyggere, for 22 % av de totale klimagassutslippene i Norge. Hele 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk kom fra denne regionen.