Oppnevnes bistandsadvokat i ettermiddag

Siktede anker ikke tingrettens avgjørelse om varetekt med isolasjon. Retten tar i ettermiddag stilling til oppnevnelse av bistandsadvokat for avdødes familie.