Nittedal kommune har mandag ettermiddag lagt ut følgende pressemelding:

«Siden 16. desember 2021 har alle skolene i kommunen fulgt rødt tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen. Kriseledelsen i Nittedal har mandag formiddag vedtatt at tiltaksnivået skal nedjusteres til gult, men at skolene vurderes individuelt i hver enkelt smittesituasjon.

Vedtaket gjelder fra og med mandag 10. januar. Bakgrunnen for endringen er at smitteandelen blant barn og unge i skoler ikke lenger er på samme nivå som før juleferien.»

– I tillegg til fallende smitte de siste ukene av 2021 så har de fleste ansatte i skolen nå også fått tredje vaksinedose, sier ordfører Inge Solli:

– Å drive skoler på rødt nivå er veldig arbeidskrevende og det innebærer en del hjemmeskole, som igjen har negative konsekvenser for psykisk helse hos de som ikke har det helt greit hjemme. Derfor gjør vi som de fleste av kommunene rundt oss, nedjusterer til gult nivå.

Kriseledelsen letter også noe på de strenge karantenebestemmelsene som har vært i Nittedal.

– Vi unntar elever og ansatte i videregående skole fra karantenebestemmelsen siden de har et strengt testregime. For barne- og ungdomstrinnet vil vi gjøre nye vurderinger fram mot neste uke, sier Solli.

Nittedals gjeldende forskrift for å begrense covid-19-smitte sier at smittekarantene for nærkontakter gjelder også for personer under 18 år. Nå blir altså videregående skole unntatt.

En nærkontakt til en smittet kan i sju døgn fra nærkontakten fant sted ikke møte på skole, barnehage, jobb eller delta på aktiviteter der det er risiko for å smitte sårbare eller uvaksinerte personer, sier forskriften. Alternativt kan nærkontakten teste seg tidligst døgn tre og ved negativt resultat møte på skolen igjen tidligst døgn fire.