I midten av desember vedtok kriseledelsen i Nittedal kommune å innføre smittekarantene for øvrige nærkontakter for personer under 18 år. Nå er det bestemt at den lokale forskriften oppheves.

– Forskriften ble vedtatt da Nittedal var blant de kommunene i landet med høyest smitteandel, samtidig som Covid-smitten spredte seg spesielt raskt blant barn og unge inn mot jula. Når Nittedal nå ligger på et smittenivå på linje med kommunene rundt oss, er det ikke er hensiktsmessig å ha andre regler enn det som gjelder nasjonalt på dette området, sier ordfører Inge Solli.

Karantenebestemmelsene opphører dermed fra og med midnatt til lørdag 15. januar 2022, skriver kommunen i en pressemelding.

Videre strategi vil være å fortsette regelmessig testing, samt et testregime på tre tester når det forekommer smitte i en skoleklasse. Vedtak om hjemmeskole kan bli aktuelt dersom det oppstår mange smittetilfeller i en klasse eller barnehage.