Seks oppdrettere ilegges forbud mot avl.

Tingretten avsa mandag dom i den sivile saken som Dyrebeskyttelsen i Norge hadde anlagt mot Norsk Kennel Klub (NKK), raseklubbene for engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel. Dyrebeskyttelsen mener at dagens oppdrett av disse rasene skjer i strid med dyrevelferdslovens regel om at avl skal skje slik at dyrene får god helse.

Enstemmig gir tingretten saksøkeren medhold på alle punkter mot NKK, begge raseklubbene og de seks oppdretterne. Det slås fast at videre avl på de to hunderasene vil skje i strid med dyrevelferdsloven. I tillegg forbys oppdretterne å drive videre avl.

– Vil vekke oppsikt

– Denne vil dommen vil vekke internasjonal oppsikt. Disse hundene sliter med de samme problemene over hele verden, og det går ikke lenger an å avle seg bort fra dette fordi alle hunder innad i rasene er i slekt. Man må blande inn friske gener fra andre hunderaser, sier leder Åshild Roaldset til NTB.

Hun forteller at saken har vært omtalt i alle verdensdeler, og at helseproblemene de to hunderasene strever med, finnes over alt.

Norsk Kennel Klub er uenige i tingrettens konklusjon og skriver i en pressemelding at de nå vil vurdere å anke dommen fra tingretten.

– Med bakgrunn i vårt engasjement for å bedre hundevelferden vil vi derfor nå grundig vurdere å anke dommen som er kommet, sier hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen.

Frykter negativt utslag

Skulle dommen bli rettskraftig vil det fremdeles være tillatt å kryssavle hunderasene med andre raser, noe Dyrebeskyttelsen mener vil kunne bedre hundenes helseproblemer.

Den tapende parten ønsker seg en forskningsbasert avl innenfor rasen og er uenig i at dommen vil være et gode for dyrevelferden.

– Hvis det gode arbeidet som i dag gjøres gjennom NKK og raseklubbene må avsluttes for rasene engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel, frykter vi at det vil gi et negativt utslag for hundevelferden, sier Martinsen.

– Avlsforbud ikke et raseforbud

I dommen går det fram at de saksøkte partene driver avl på hobbybasis og på ideelt grunnlag og således ikke kan bebreides eller kan sies å ha skyld eller ansvar for måten dyrene blir avlet på. Av den grunn mener retten at de heller ikke skal dømmes til å betale sakskostnader knyttet til søksmålet.

I etterkant av dommen uttrykker NKK bekymring for følgene i et marked hvor etterspørselen etter hundene er stor:

– Et avlsforbud er fortsatt ikke et raseforbud, og konsekvensene av dette er store. Uansvarlige aktører vil stå klare til å overta markedet, med produksjon av hunder fra avl som ikke er underlagt noen form for kontroll, sier Martinsen.

Det er i dag ikke pliktig å ID-merke hunder, og det er antatt at kun om lag 50 prosent av norske hunder er registrert i NKK, mens den andre halvparten er uregistrert. NKK mener at uregistrert avl kan foregå uten oppfølging eller kontroll.

Det ble i november i fjor satt av fem dager i tingretten til rettssaken.

(©NTB)