Ønsker tursti langs Nitelva velkommen

Politikerne i formannskapet og i hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling ønsker alle en form for sti langs Nitelva, men der stopper enigheten.