Ønsker å «stenge» Tumyrhaugen for boligbygging i flere år

Rådmannen ønsker å nedlegge bygge- og deleforbud på Tumyrhaugen i fire år eller iallfall fram til ny områdeplan er vedtatt, trolig i 2023.