Kveldens gjest er Katarina Pajchel, som er dominikanerinne ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo. Men hun har også vært forsker innen eksperimentell partikkelfysikk og arbeider nå ved lærerutdanningen på OsloMet. Pajchel skal reflektere rundt temaet "Vitenskapens og troens berøringspunkter".

– Naturvitenskap vokste gjennom århundrene frem til en selvstendig kunnskapsgren, med en egen metodisk tilnærming som har vist seg å være uhyre effektiv til å avdekke naturens dype sammenhenger. Men betyr det at den er selvtilstrekkelig? spør Bente Haukland Næss i arrangementsstaben.

– Som kunnskapssøken og som en menneskelig aktivitet har den bånd til filosofi, estetikk og teologi. Å belyse mulige berøringspunkter kan bidra til å vise at tro og naturvitenskap ikke nødvendigvis er i konflikt. Tvert imot, kan det være en invitasjon til å diskutere om det kan finnes muligheter for en fruktbar dialog.

– De som har sett forestillingen "Gudspartikkelen" med Svein Tindberg på Det Norske Teatret, hørte han fortelle om samarbeidet han hadde hatt med Katarina. Svein Tindberg sier at "hun var til stor inspirasjon og glede under planlegging av forestillingen, og jeg lærte mye av henne".

– Så ta turen til Borghild Rud-salen i Kirkestua på torsdag. Det er gratis inngang, og te/kaffe serveres en halv time før programmet starter. Velkommen til refleksjon rundt et av de virkelig store spørsmålene i livet, sier Bente Haukland Næss.