Han skal reflektere rundt temaet «Abrahams barn i tre religioner - om røttene til en tre tusen år lang konflikt», forteller Bente H Næss i Nittedal Kirkeakademi, som er et forum for kultur, tro og tanke.

Konflikten mellom israelere og palestinere i Midtøsten er mer fastlåst enn på lenge. Og den har vart i generasjoner – lenge før Israels opprettelse i 1948. Hvorfor er det slik? Er fredelig sameksistens mulig? Weyde vil vise hvordan tekster i Bibelen og Koranen kaster lys over temaet «Abrahams barn» i de tre religionene jødedom, kristendom og islam – med konsekvenser for dagens situasjon.

Karl William Weyde er bibelforsker ved MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn. Han arbeider særlig med Det gamle testamentet, bl.a. temaene «hellig krig» og identitetsforståelse hos kulturfolkene i Midtøsten.

Akademiet arrangeres torsdag 19. januar klokka 19:30 i Rotnes kirke.