Utreder løsning for Waage dam - kan bli «bading forbudt» også i sommer

Artikkelen er over 1 år gammel

I midten av juni skal Multiconsult ha klart et utkast til hvordan fjerne forurensninga i badedammen i Kruttverket.