Forbereder ny rapport om Waage dam: – Det er i prinsippet to muligheter, dekke til forurensninga eller fjerne den

Multiconsult skal over sommerferien ha utredet hva det vil koste å rense opp Waage dam i Kruttverket.