Kommunen krever at utbygger renser opp hele dammen i Kruttverket

Nittedal kommune forlanger at selskapet Bonava Norge Utvikling AS rydder opp mer av forurensninga i Waage dam.