Ingen planer for ny gjennomkjøring ved Hakadal stasjon

Bane Nor legger i disse dager siste hånd på verket rundt planforslag om plattformforlengelse ved Hakadal stasjon, uten at ny gjennomkjøring for beboere til Hakadalsfeltet er med i planene.