Nedgang for polet på Mo - her selges det mest alkohol på Romerike

Kun seks av 17 polbutikker på Romerike økte salget i 1. halvår sammenliknet med fjoråret.