Tillater nødfôring av rådyr i Nittedal - har funnet flere avmagrede dyr på Romerike

Mattilsynet har gitt tillatelse til vinterfôring av rådyr i Nittedal på utvalgte plasser.