Hun mener at det ville vært uansvarlig å fatte en slik beslutning over bordet.

– Arbeiderpartiet har i dag gått i bresjen for å stanse arbeidet i fellesnemnda for Viken. Konsekvensen av å legge ned arbeidet kan være store, og vi kan ikke behandle slikt over bordet. Derfor har jeg i dag sagt at konsekvensene av en slik stans må utredes, av hensyn til de ansatte i fylkeskommunen, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

Gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Solveig Schytz, mener at Arbeiderpartiet driver et spill:

– Det er ikke overraskende at Arbeiderpartiet fortsatt er imot etablering av Viken, men jeg er overrasket over hvor uansvarlig de har opptrådt i denne prosessen. Jeg hadde trodd at Arbeiderpartiet ville være opptatt av å ivareta de ansettes interesser og ikke var med på forslag som vil føre de ansattes fremtid i stor usikkerhet. Venstre er opptatt av at etableringen av Viken gir mange nye muligheter for utvikling av hele regionen og for bedre tjenester til innbyggerne, sier Schytz.

Varaordfører Lars Salvesen fra Kristelig Folkeparti er enig, og mener at fellesnemnda må fortsette sitt arbeid, og ser frem til at regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver i oktober:

– Omkampenes tid er forbi. Vi er i gang med å bygge om tre fylker til én region, og det arbeidet bør ikke stanse på grunn av Arbeiderpartiets spill. Det er fattet to stortingsvedtak som skal gjennomføres. Så ser jeg frem til at regjeringen konkretiserer hvilke nye oppgaver som skal tilfalle de nye regionene, avslutter Salvesen.

Fylkesordfører Solli mener også at KrFs avklaring i NRKs Politisk kvarter i dag viser at det ikke er behov for et slikt vedtak

– Kjell Ingolf Ropstad viste tydelig i Politisk Kvarter at KrF står bak regionreformen, og at strukturen er vedtatt. Det setter jeg pris på, og det viser at det eneste rette er at vi fortsetter arbeidet med Viken, sier Solli (H).