Har vedtatt omdiskutert veinavn i Lillomarka

Veien fra Sagtomta til Sinober skal hete Sinoberveien, har Rådmannen bestemt.