Takker nei til stein fra Hakadal til ny riksvei i Lunner. Klimautslippene blir for store

Statens Vegvesen ser det som lite aktuelt å hente stein fra Hakadal til ny riksvei 4 i Lunner. Årsaken er økt utslipp av klimagasser i forbindelse med transport. Spørsmålet om stein fra nabokommunen i sør kommer fra Hakadal IL.