Hvit jul blir stadig sjeldnere

Klimaendringene påvirker juleværet, melder Meteorologene.

DEL

På Sør- og Østlandet har det blitt betydelig færre år med snø på bakken julaften.

– Endringene er størst i lavlandet på Øst- og Sørlandet, der store deler av befolkningen bor. Enkelte områder, fra svenskegrensen til Kristiansand, fra kysten og 30 til 80 kilometer inn i landet, har hatt ti færre hvite julaftener de siste 30 årene, sier klimaforsker Ketil Isaksen til Meteorologisk institutts nettsider.

Hovedstaden (Blindern målestasjon) har hatt hvit jul 17 ganger de siste 30 årene. I perioden 1961-1990 var tallet 24. Lignende endringer ser vi også for de andre større byene og tettstedene på Øst- og Sørlandet. I lavlandet er det bare i Troms og Finnmark at sjansen for hvit jul forblir høy, går det fram.

Sjansene for hvit jul i Oslo blir nå regnet som fifty-fifty.

UTVIKLINGA: Kart basert på nedbør- og temperaturdata for periodene 1961-1990 og 1988-2017. Viser hvor mange år det har vært snø julaften i hver periode. Grensa for snø er satt til 10 millimeter målt i vannekvivalent.

UTVIKLINGA: Kart basert på nedbør- og temperaturdata for periodene 1961-1990 og 1988-2017. Viser hvor mange år det har vært snø julaften i hver periode. Grensa for snø er satt til 10 millimeter målt i vannekvivalent. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken