Her legges Nittedals nye avløpsrør

GRØNN INVESTERING: Kommunalsjef Kristin Hurthi gleder seg over å se at anleggsleder Jo-Are Langsholt i Grimsrud er godt i gang med første del av Nittedal kommunes nye hovedledning for avløpsvann.

GRØNN INVESTERING: Kommunalsjef Kristin Hurthi gleder seg over å se at anleggsleder Jo-Are Langsholt i Grimsrud er godt i gang med første del av Nittedal kommunes nye hovedledning for avløpsvann.

Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeidet har startet med å grave ned «ormen lange» fra Sagdalen i Skedsmo til Slattum.

DEL

– Den største utfordringa vår er at det stedvis er grunt, som gjør det litt vanskelig når vi skal slepe røra i rett posisjon, sier anleggsleder Jo-Are Langsholt i entreprenørfirmaet Grimsrud.

Ei gravemaskin flyter ute på vannet og jafser i seg gjøre rett utenfor Nedre Romerike Avløpsselskaps (NRA) renseanlegg på Strømmen. På andre siden av elva mot Nebbursvollen Friluftsbad kveiler en stor svart slange seg ut i vannet. Plastrør etter plastrør sveises sammen, meter på meter, i det som til slutt skal bli mange kilometer.

Gir renere elv

Mandag var kommuneledelsen på befaring for å se starten på det som kanskje er Nittedal kommunes største miljøprosjektet noen gang.

– Dette er første skritt på veien til ei rein elv; fantastisk flott å se, sier ordfører Hilde Thorkildsen.

ARBEIDERORDFØRER: Ordfører Hilde Thorkildsen slår et sleggeslag for et forenet avløpsrør.

ARBEIDERORDFØRER: Ordfører Hilde Thorkildsen slår et sleggeslag for et forenet avløpsrør.

Spørsmålet er selvsagt hvorfor vi ikke har fått se det før. At Nittedal kommunes avløpsnett lekker som ei sil, særlig i flomperioder, og at Nitelva er sterkt forurenset, har vært kjent lenge.

Hovedsaka er likevel at nå skjer det noe, mye takket være press fra EU. Innen utgangen av 2021 skal avløpsvann på avveie være avskaffet, krever EUs vanndirektiv. Innen da skal Nittedal kommune investere nærmere en halv milliard kroner i nye pumper og rør.

Skal holde lenge

– Hovedledningen er i plast og er 710 millimeter i diameter. Den skal holde lenge, kanskje i hundre år, sier anleggsleder Langsholt i Grimsrud.

Plastrøret legges i ei halvannen meter djup grøft på bunnen av elva hele veien til Nittedal, i første omgang 9,5 kilometer opp til Slattum. Grimsrud vant kontrakten på denne etappen tidligere i høst og skal være ferdig med jobben til jul neste år. Etappe to går opp til Rotnes og etappe tre til Åneby.

– Vi gjør jobben opp til Slattum for 77 millioner kroner, forteller Grimsrud.

Etappe to til Rotnes lyses ut på anbud til sommeren.

Deler på grøfta

I tillegg til den lange hovedledningen skal det bygges tre pumpestasjoner, og det skal gjøres mye også på det mer finmaska avløpsnettet ut til deg og meg; til abonnentene, som til sjuende og sist skal betale regninga for et bedre og mer miljøvennlig avløpssystem. Vann og avløp finansieres etter selvkostprinsippet.

FLYTENDE GRØFTEGRAVING: – Ja, nå er vi i gang, sier rådmann Bitten Sveri (t.v.).

FLYTENDE GRØFTEGRAVING: – Ja, nå er vi i gang, sier rådmann Bitten Sveri (t.v.).

– Nederste del av ledningen er et fellesprosjekt med Skedsmo kommune. Fra Hvam til Slattum skal Nedre Romerike Vannverk legge vannledning i samme grøft, som gjør at prosjektet totalt sett blir noe billigere enn først antatt, forteller enhetsleder Bjørn Rønholt i kommunalteknisk drift.

– Vi jobber hele tida for at kostnadene ikke skal løpe løpsk, legger han til.

SJØORM: Ordfører Hilde Thorkildsen og varaordfører Inge Solli inspiserer «ormen lange».

SJØORM: Ordfører Hilde Thorkildsen og varaordfører Inge Solli inspiserer «ormen lange».

Artikkeltags