Slik gikk kirkevalget

Bare rundt 10 prosent av Den norske kirkes medlemmer i Nittedal deltok i årets kirkevalg.