– Det er lærlingekrise i Nittedal

Søknaden til yrkesfag på Bjertnes videregående skole øker. Men læringeplasser og praksisplasser blir det stadig vanskeligere å skaffe.