Må leve med ny innkjøring til Trebyen

Fylkesmannen gir kommunen medhold om ny trafikkløsning på riksvei 4 ved Elvetangen.