Her kommer brakkerigg og ny snuplass for buss

I forbindelse med nytt veikryss ved Elvetangen skjer det også endringer andre steder langs veinettet i Hakadal.