Her lagrer kommunen massene fra Li

Tomta nedenfor de nyeste blokkene i Kruttverket er omgjort til midlertidig jordmasselager.