Ungdomskriminaliteten øker i Oslo

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Etter flere år med nedgang har den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år økt, viser en ny rapport fra politiet.

DEL

I fjor ble det registrert 2.795 straffbare forhold i aldersgruppa 10–17 år. Tilsvarende tall for i 2016 var 2.200.

Ikke siden 2009 har antallet lovbrudd i denne aldersgruppa vært høyere.

I alt 1.483 ungdommer ble registrert med straffbare forhold i fjor, det høyeste antallet siden 2007, da 1.796 ungdommer ble registrert.

Tallene går fram av den såkalte Salto-rapporten, som tirsdag ble lagt fram av politimester Hans Sverre Sjøvold og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på en fullsatt konferanse i Oslo.

I fjor sto barn og unge under 18 år for 6,4 prosent av alle straffbare forhold med kjent gjerningsperson i Oslo, går det fram av tallene. I 2015 var tilsvarende andel nede i 4,9 prosent.

Samtidig ligger andelen ungdom som ikke begår straffbare forhold, stabilt på 97 prosent, understrekes det i rapporten.

– Oslo er en trygg by, understreket Raymond Johansen i sitt innlegg.

Han viser til at det er om lag 50.000 unge i alderen 10 til 17 år i Oslo. Bare 151 av disse er registrert som gjengangere med fire eller flere anmeldelser.

Samtidig står disse for 37 prosent av det registrerte kriminaliteten i denne aldersgruppa.

Johansen sier det er «uakseptabelt» at disse ungdommene sprer frykt ved sin framferd og ved å begå kriminalitet i lokalmiljøene.

– Men vi må gjøre en jobb for disse ungdommene. Dette er vår ungdom, sier Johansen.

Både han og Sjøvold varsler forsterket og målrettet innsats rettet mot gjengangerne, herunder systematisk og individuell oppfølging av navngitte personer

– Vi har god nok informasjon til å ha en god nok oppfølging av de unge kriminelle. Disse ungdommene er i kontakt med kommunen på ulike nivåer gjennom hele oppveksten. Derfor er samarbeidet mellom oss i kommunen og politiet veldig, veldig viktig, sier Johansen.

Oslo-politiet bemanner nå opp med over 70 årsverk, som først og fremst skal settes inn i bydelene.

– Vi håper det vil gi en god effekt utover sommeren, sier Sjøvold.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken