Snart skal disse lyktestolpene rettes opp

Arbeidet vil foregå på nattestid.