Her skal staten snart telle trafikk og måle fart

Veivesenet lager tellepunkt på Nittedalsveien.