Slik påvirker byggingen av nytt Elvetangen-kryss trafikken

Vegvesenet regner med at arbeidet er helt ferdig våren 2021.