Statens vegvesen har arbeider på gang to steder i Nittedal i høst, begge i Hakadal, ifølge veivesenets kart for trafikkmeldinger.

Den ene strekninga er riksvei 4 mellom Fossen og Sagstua, der det står:

«Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 24. august klokka 08.17 til 1. oktober klokka 00.00.»

Den andre strekninga er fylkesvei 402 mellom Fossen og Gamle Glittre, der det står:

«Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 18. juni klokka 13.49 til 21. oktober klokka 00.00.»