Her kommer det infotavler over Rv.4

To nye stolper har fått plass på hver side av Rv. 4 ved Måsan, mellom Kjul og Rotnes. Disse skal om litt få tavler som kan informere veifarende i sørgående retning.