Skremt av trefelts vei på Gjelleråsen: – Jeg har opplevd to ganger at bilen foran legger seg i feil kjørebane