Farten ned etter at fartsgrensen økte

Kommunen vil ikke redusere fartsgrensene i Rauerskauveien. Målinger viser at farten gikk ned etter opprydning i skiltingen, og da etter at fartsgrensen ble økt.