Lover tiltak langs toglinja på Åneby – men fortsetter å tute inntil videre

Neste uke skal Bane Nor sette opp gjerde langs toglinja nord for Åneby stasjon.