Utspill om å flytte folkebadet fra Li til Hakadal vekker reaksjoner: – Liker ikke!

Rådmannen skriver at tiden vil vise om det er behov for to identiske svømmeanlegg i Nittedal.