Torsdag blir det politisk togstreik

Togene vil klokka 12:00 torsdag 10. oktober kjøre til nærmeste stasjon og stoppe der frem til klokka 14:00. Dette gjelder alle gods- og persontog i hele landet.