Syns folk egentlig er ganske snille på nett

Hva gjør sosiale medier med dagens ungdom? IT-familien Fossheim på Likollen har innspill fra ulike vinkler.