Skuffende resultater – mye farlig avfall på avveie

Vi har en stor miljøutfordring, sier kommunikasjonssjef Line Lønseth Malmo i Roaf.

Vi har en stor miljøutfordring, sier kommunikasjonssjef Line Lønseth Malmo i Roaf.

Artikkelen er over 1 år gammel

En gjennomgang av restavfallet som hentes av ROAF viser skremmende resultater.

DEL

På bare 10 minutter fant Romerike Avfallsforedling (Roaf) over 80 batterier som kunder har kastet feil i restavfallet sitt. Om dette er representativt for hvordan man behandler farlig avfall som batterier, så har vi en stor miljøutfordring, sier kommunikasjonssjef i det interkommunale avfallsselskapet, Line Lønseth Malmo.

Mange er flinke til å levere elektrisk og elektronisk avfall riktig, men vi ser også at mange slurver med innlevering av batterier. Det er lett å tenke at «ett lite batteri ikke gjør noen skade». Det er dessverre helt feil. Flere typer batterier inneholder noen av de farligste miljøgiftene vi har - som kvikksølv, kadmium og bly. Disse stoffene kan gjøre stor skade på miljø, dyr og mennesker om de kommer på avveie. I tillegg inneholder brukte batterier verdifulle metaller som kan gjenvinnes til nye metaller ved riktig innlevering.

Utgjør stor brannfare
Brukte batterier som feilaktig kastes i restavfallet, utgjør også en stor og unødvendig brannrisiko hjemme, i avfallsbeholderen, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppstår det over 40 branner i avfalls- og gjenvinningsanlegg hvert år. En stor andel av brannene skyldes feilaktig håndtering av brukte batterier.

Alle brukte batterier skal leveres til godkjente mottak – enten en gjenvinningsstasjon eller der man kjøper nye. Slik sikrer vi både trygg håndtering og effektiv gjenvinning av batteriene, forteller Malmo.

Nesten 1 million batterier på avveie
I fjor ble det levert inn 14.743 kilo brukte batterier til farlig avfallsmottaket hos Roaf. Når vi omregner kiloene tilsvarer det 1,2 millioner AAA batterier. Husholdningsavfallet til våre innbyggere går til Roaf sitt ettersorteringsanlegg, og våre plukkanalyser viser at det er 4.800 batterier som går inn i anlegget vårt per dag, altså 960.000 batterier per år. (Regnet om til AAA-batterier). Det vil si at hele 46 % av batteriene kastes i restavfallet hjemme, fremfor å leveres til riktig mottak. Dette er et altfor høyt tall, og representerer en stor potensiell trussel for miljøet vårt, sier Malmo.

Spørsmålet er om dette skyldes latskap, likegyldighet eller uvitenhet? Eller kanskje det er en kombinasjon av alle tre? Uansett er dette et så stort problem, at vi i ROAF ønsker å gjøre noe for å øke bevisstheten rundt utfordringen med batterier og annet farlig avfall på avveie.

Konkurranse for økt fokus på problemet

For å øke fokuset rundt temaet farlig avfall på avveie, har Roaf blant annet laget en konkurranse rettet mot ungdom. Vinnerne i denne konkurransen får VIP-billetter til premieren til «Avengers : Endgame» på Odeon Kino i Lillestrøm 24. april. Vi gleder oss til å se mange engasjerte miljøhelter denne kvelden, sier Malmo.

Det er lett og gratis å kaste riktig

Heldigvis er det enkelt å forhindre at farlig avfall som batterier fører til skade. Alle Roafs innbyggere skal ha mottatt en rød boks for oppbevaring av farlig avfall og småelektronikk. Denne boksen kan leveres gratis på alle Roafs gjenvinningsstasjoner, hvor man selv sorterer innholdet. Der kan man også kan få en rød boks eller et mindre nett hvis man ikke allerede har.

Alle butikker som selger bl.a. batterier og lyspærer, plikter også å ha en oppsamlingsenhet for dette i butikklokalet. For å unngå brannfare, kan det også være smart å teipe over polene på batteriene. Selv et tomt batteri kan ha restenergi igjen, som utgjør en brannfare.

Visste du at…

•Alle innsamlede batterier blir gjenvunnet

•Det vi kaster i naturen i dag absorberes av jorda, tas opp av planter og dyr, og vil derfor havne på matfatet vårt om 20 år

•Glass fra gamle tv-apparater inneholder bly. Derfor blir de brukt i veggene til røntgenrom på sykehus

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken