Har begynt stabiliseringsarbeidet på Li: – En viktig milepæl

Ifølge Helge Fossum i kommunens kriseledelse er planen at evakuerte skal kunne flytte tilbake i slutten av april.