Fylkesmannen frikjenner Li skole

FULGTE LOVA: – Fylkesmannens tilsyn gir en bekreftelse på at den konklusjonen vi trakk, var riktig, sier kommunalsjef Johanna Lervik.

FULGTE LOVA: – Fylkesmannens tilsyn gir en bekreftelse på at den konklusjonen vi trakk, var riktig, sier kommunalsjef Johanna Lervik.

Artikkelen er over 1 år gammel

Li skole tok tak og iverksatte egna tiltak rundt en elev som sist skoleår ble utsatt for flere voldsepisoder, konkluderer Fylkesmannen.

DEL

Fredag 24. mars ble en gutt i åttendeklasse på Li skole sendt til Ahus med alvorlig hjernerystelse etter en slåsskamp midt i skoletida. Gutten hadde vært utsatt for vold også tidligere. Saka eksploderte i sosiale medier, og i et ekstraordinært formannskapsmøte ble Fylkesmannen bedt om å vurdere hvordan skolen hadde håndtert situasjonen.

Nå har Fylkesmannen avsluttet tilsynet og skriver:

«Den dokumentasjonen som finnes viser at skolen har undersøkt hendelsene, vurdert om elevens rett til et godt og trygt skolemiljø var oppfylt, fattet vedtak og iverksatt tiltak for å bedre skolemiljøet.»

Et tynt grunnlag

Fylkesmannen legger til at hun, til forskjell fra andre liknende tilsyn, i dette tilfellet har hatt et svakt grunnlag for å vurdere om skolen burde ha fulgt opp eleven på andre måter. En grunn til det sviktende grunnlaget er manglende svar fra de foresatte.

– I løpet av mai og juni sendte vi fire henvendelser til foresatte, både som brev og e-post, men ingen av disse ble besvart, skriver Fylkesmannen.

Etter den siste voldsepisoden ble eleven etter eget ønske overflyttet til Nittedal ungdomsskole. Etter omtrent to uker ønsket han å bytte tilbake til Li skole for å fullføre skoleåret der, går det fram.

Før hendelsen 24. mars hadde eleven vært innblandet i et par andre episoder som gjorde at skolen gjennomførte oppfølgingssamtaler og satte inn ekstra krefter til inspeksjon. I referat fra et tverrfaglig møte i februar er det notert at eleven trives godt og har mange venner. I en senere sammenheng sier eleven selv at skolen kunne «tatt det mer på alvor fra starten».

Det som var mulig

– Basert på den informasjonen vi har, mener vi at tiltaka som ble gjort i form av samtaler med involverte elever og ekstra inspeksjon fremstår som egna og forholdsmessige, skriver Fylkesmannen.

En inspiserende lærer var faktisk til stede under den skjebnesvangre slåsskampen fredag 24. mars. Hva som faktisk skjedde mellom de to elevene som var direkte innblandet, er fortsatt noe uklart. Mange elever på det aktuelle trinnet var til stede, og flere gutter samlet seg i en gruppe, går det fram. Læreren opplevde tonen som aggressiv og situasjonen som uoversiktlig.

– Da læreren kom fram til eleven, lå han på bakken. Fylkesmannen mener at inspiserende lærer gjorde det som var mulig i denne situasjonen, står det i tilsynsrapporten.

Den viktigste oppgava

Kommunen har fra før vurdert det slik at Li skole generelt har gode rutiner for å forebygge dårlig skolemiljø. Kommunen har også konkludert med at skolen i det som før sommeren ble ei stor mediesak, hadde fulgt opplæringslova.

– Fylkesmannens tilsyn bekrefter at skolen har gjort det den kunne for at gutten skulle ha det bra. I denne saka er det ingen seirende parter, men skolen har ikke gjort noe galt, sier kommunalsjef Johanna Lervik.

– Det vi har lært etter dette er hvor viktig det er til enhver tid å ta på alvor den viktigste og vanskeligste oppgava alle skoler har; sikre at elevene har det trygt og godt på skolen, legger hun til.

Artikkeltags